AC job

Acjobbet.dk tilbyder i samarbejde med Ofir.dk et overblik over ledige AC jobs til højtuddannede akademikere. Acjobbet.dk er relevant for akademikere – dvs. dig med en længere videregående uddannelse, der er på udkig efter et AC job. Har du en akademisk uddannelse, der bare venter på at blive taget i brug, så finder du relevante, ledige jobs på acjobbet.dk. Her er samlet alle ledige jobs fra både Ofir.dk, men også fra aktuelle samarbejdspartners websites. Som akademiker er din betydning for samfundet stor, og der er derfor enorm efterspørgsel efter dine kompetencer og kvaliteter på arbejdsmarkedet. Acjobbet.dk giver dig overblikket over et attraktivt akademisk jobmarked, der tilbyder dig muligheden for at udøve indflydelse på vigtige arbejdsområder inden for en bred vifte af samfundsrelevante fagområder. Uanset din akademiske baggrund finder du et AC job, der passer til netop dine kvalifikationer her på sitet.

Du ønskes held og lykke med din jobsøgning.

SE ALLE LEDIGE JOB HERAC-fuldmægtig, økonomi og aktivitet, til ledelsessekretariat i Afd. P, AUH Risskov (20 timer/uge)
AUH Afd P - Tværgående adm.
Østjylland
Ledelsessekretariatet i Afd. P Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital, Risskov søger en AC-fuldmægtig 20 timer/uge til økonomi og aktivitet mm. fra den 1. maj 2017 eller efter aftale.Opgaver og ansvarsområderDen AC-fuldmægtige skal primært arbejde med økonomi og aktivitet i Afdeling P, herunder: løbende budgetopfølgning i ØS Forventet Regnskab, i såvel den primære som den sekundære drift (satspuljer samt fondskonti) afholde økonomimøder med funktionsledere udarbejde oversigter over økonomien lave månedlig aktivitetsopfølgning medvirke til at sikre gennemsigtighed i samspillet mellem økonomi og aktivitet i Afdeling P sparre med afdelingsledelsen om økonomiske forhold forbundet med driften af Afdeling P Den AC-fuldmægtige skal desuden
AC-praktikant til velfærdsinnovation
Velfærdsstaben
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland
Vejle Kommune har som vision at opnå en national førerposition inden for velfærdsudvikling. Derfor går Velfærdsforvaltningen forrest, når det drejer sig om at udvikle og nytænke ydelser, der skal bidrage til den størst mulige effekt for borgerne. Er du til analyse-, udviklings- og evalueringsarbejde? Vil du være med til at gøre en forskel for vores mest uds Du er den rigtige, hvis du: er i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse i fx statskundskab, sociologi, socialt arbejde har lyst til at omsætte teori i praktisk udviklings- og implementeringsarbejde er analytisk stærk har gode sociale kompetencer er god til at kommunikere og formidle - særligt på skrift. Velfærdsstaben er en stabsfunktion i Velfærdsforvaltningen, som servicerer politiske
Dygtig ACer, der kan skrive fængende og indholdsrige taler
Råds- og Direktionssekretariat
Midtjylland
Vi søger en AC er til en stilling tæt på politikerne og direktionen i Region Midtjylland. Er du i stand til at skrue en tale sammen, så du både rammer det faglige indhold og målgruppen? Har du politisk forståelse, og har du stor indsigt i det offentliges opgaver og ved, hvor brændpunkterne er? Befinder du dig godt i en administrativ stilling med planlægnings-, koordinerings- og sekretariatsopgaver? Så er stillingen som AC-fuldmægtig i Råds- og Direktionssekretariatet sikkert noget for dig. Dit nye jobDu kommer til at indgå i Råds og Direktionssekretariatet, der blandt andet betjener regionsrådet og direktionen. Du får en central placering i koncernen med mulighed for at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker både politisk og strategisk
AC-fuldmægtig med erfaring for projektarbejde søges til Psykiatrisk Center Sct. Hans, Administrationen
KA00 - Centerledelse, Adm. m.v.
Midtsjælland, Storkøbenhavn
PC Sct. Hans søger en AC-fuldmægtig, 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. april 2017 eller efter aftale. Stillingen er foreløbigt tidsbegrænset til et år fra tiltrædelse. Du skal brænde for at arbejde med økonomi og analyser i et tværfagligt samarbejde inden for sundhedsområdet og ville gøre en forskel i psykiatrien. PC Sct. Hans står overfor at skulle implementere et pilotprojekt i Region Hovedstadens Psykiatri, der har til formål at optimere ressourceforbruget af personaler på sengeafsnit for at øge fremmødet. Der er udviklet et nyt IT-system til den lokale klinikledelse, som kan understøtte planlægningen og opfølgningen af de personalemæssige ressourcer. Projektet omf Hans sengeafsnit. Din rolle er at være tovholder på implementeringen af
AC-medarbejder til fundraising og udviklingsopgaver
VIA Erhverv, Eksterne relationer
Midtjylland
AC-medarbejder til fundraising og udviklingsopgaver VIA University College sætter med en ambitiøs strategi fokus på øget ekstern finansiering og samarbejde på tværs af projektkontorer i hele VIA. Til VIA Erhvervs projektkontor søges en ansvarsbevidst og selvstændig AC-medarbejder til fundraising og udvikling af projektkontorets supportfunktioner i tæt samarbejde med VIA Erhvervs centre for forskning og udvikling. VIA University College består af fire hovedområder, hvor VIA Erhverv dækker over uddannelser inden for business, engineering og byggeri samt design, film og animation. Som medarbejder i projektkontoret vil du med arbejdsplads i Horsens komme til at arbejde for alle VIA Erhvervs øvrige afdelinger i hhv. Aarhus, Holstebro, Herning, Horsens
AC-medarbejder til kvalitetssikring og -udvikling i VIA BYGGERI
VIA Byggeri
Midtjylland
AC-medarbejder / administrationsbachelor til kvalitetssikring og -udvikling i VIA BYGGERI VIA Byggeri er en klynge af videregående uddannelser rettet mod Bygge- og anlægsbranchen. Der er i alt 6 uddannelsesudbud på henholdsvis dansk og engelsk i Horsens, Aarhus og Holstebro. VIA har et centralt kvalitetssystem, som bygger på lokal forankring. Det vil sige, at direktionen fastsætter centrale retningslinjer, men at procedurer bestemmes lokalt for at sikre en høj grad af mening og værdi. Formålet er at sikre, at uddannelserne har et opdateret videngrundlag, det rette niveau og indhold samt relevans for arbejdsmarkedet. Dine arbejdsopgaver vil især knytte sig til arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling, men også være af mere generel administrativ
Engageret AC-fuldmægtig til Internationalt Kontor i Afdelingen for Stabsfunktioner og Internationale forhold
Undervisningsministeriet
Storkøbenhavn
Om kontoret Internationalt Kontor er en del af afdelingen for Stabsfunktioner og Internationale forhold. Kontoret har ansvaret for varetagelse af en lang række opgaver, der er knyttet til Undervisningsministeriets internationale samarbejde på undervisningsområdet. Kontorets opgaver består i løbende ministerbetjening, gennemførsel af og opfølgning på politikudvikling, konkrete projekter og best practice samarbejde inden for EU, Nordisk Ministerråd, UNESCO, OECD, Europarådet etc. En helt central opgave er at skabe sammenhæng og merværdi i forhold til det nationale arbejde på undervisningsområdet, hvorfor opgaverne løses i tæt samarbejde med fagkontorerne. Du bliver en del af et kontor, hvor der er højt til loftet og gode erfarne kollegaer, en
Det Juridiske Fakultet, Uddannelsesservice, søger akademisk medarbejder (AC-fuldmægtig) til varetagelse af sagsbehandling, sparring og udviklingsopgaver
Det Juridiske Fakultet
Storkøbenhavn
Stillingen Kunne du tænke dig at arbejde med studieadministration i et travlt undervisningsmiljø på Danmarks største universitet? I Uddannelsesservice ved Det Juridiske Fakultet søger vi en dygtig, initiativrig og selvstændig kollega til sagsbehandlingsteamet. Stillingen omf Du vil sammen med det øvrige team varetage driftsopgaver og være med til at håndtere henvendelser fra prodekanen for uddannelse og studieledere, samt klargøre sager til forelæggelse for de to studienævn. Du vil endvidere indgå i arbejdet med at få praksis beskrevet, udarbejde skabeloner for forskellige afgørelsestyper, samt udarbejde og kvalitetssikre studieordninger. Desuden forventes det, at du kan yde sparring i forhold til resten af teamet. Du vil blive en del af et
Direktionssekretær (AC-medarbejder) til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets departement (tidsbegrænset stilling)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Storkøbenhavn
Direktionssekretariatetsidder midt i det hele - og har en finger med i spillet i både Energi-,Forsynings- og Klimaministeriets departement og resten af koncernen.Sekretariatets arbejdsopgaver er alsidige og ingen dage ligner hinanden. Vi søger en nyAC-kollega, som skal indgå i sekretariatet og udføre en række alsidige opgaverrelateret til både den strategiske udvikling af departement og ministerium,sekretariatsbetjeningen af direktionen samt udbredelsen af EFKMs projektmodelog hertil hørende værktøjer. Den konkrete opgaveportefølje vil blive sammensatud fra dine kvalifikationer og interesser. Sekretariatetvaretager den daglige sekretariatsbetjening af departements direktion. Vifaciliterer ugentlige chefmøder, direktionsmøder og sekretariatsbetjenerkoncernledelsen.
Akademisk medarbejder
Syddansk Universitet
Fyn
Det Naturvidenskabelige Fakultet søger en akademisk medarbejder på postdoc-niveau til en delt 60% AC-fuldmægtig- og 40% postdoc-stilling. Stillingen er tidsbegrænset og udløber 14. oktober 2019. Som AC-fuldmægtig vil du arbejde på det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat med fastholdelsesprojektet STAY i tæt samarbejde med en erfaren studievejleder. Målet med projektet er at uddanne flere naturvidenskabelige kandidater ved at mindske frafaldet på de naturvidenskabelige uddannelser. Derudover vil du deltage i interne og eksterne netværksmøder og inddrage eksterne eksperter ved evaluering af tværgående uddannelsestemaer. Som postdoc vil du være en del af forskningsteamet på LSUL: Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring. Du vil
AC?er søges til dialogbaseret økonomistyring (Genopslag)
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Storkøbenhavn
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte søger AC-medarbejder til kontoret for Professions- og Erhvervsrettede Institutioner. Om stillingen Kontoret for Professions- og Erhvervsrettede Institutioner har ansvaret for den løbende dialog med bl.a. de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelsesinstitutioner (professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime institutioner) om deres kerneopgaver, målsætninger og resultater. Dialogen varetages gennem bl.a. kontraktstyring og økonomisk tilsyn via gennemgang af institutionernes årsrapporter, regnskaber og opfølgning på resultater og indikatorer. Som AC-medarbejder i kontoret vil dine primære opgaver relatere sig til det økonomiske tilsyn. Du forankres i et team på tværs af kontoret
Dynamisk og engageret karrierekonsulent til Aalborg Universitet i København
Aalborg Universitet
Storkøbenhavn
Aalborg Universitet i København (AAU CPH) søger en dynamisk og engageret karrierekonsulent (AC fuldmægtig), som i samarbejde med studierne vil få ansvar for at forberede de studerende til det arbejdsmarked, der venter efter endt uddannelse. Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor du sammen med dine kolleger skal lette de studerendes overgang til arbejdsmarkedet, så de kan bringe deres akademiske kompetencer i spil over for kommende arbejdsgivere. Stillingen er på 37 timer og ønskes besat pr. 1. maj 2017. StillingsbeskrivelseSom led i Aalborg Universitets generelle strategi for området ønskes indsatsen styrket også på AAU CPH og vi udvider derfor studieserviceteamet med ansættelsen af yderligere en karrierevejleder. Stillingen er organisatorisk
Ungekulturkonsulent (barselsvikar) til Slots- og Kulturstyrelsen
Slots- og Kulturstyrelsen
Storkøbenhavn
Har du lyst til at arbejde med ungekultur i Slots- og Kulturstyrelsen? Slots- og Kulturstyrelsen søger en barselsvikar til at videreføre og udvikle nye initiativer på bl.a. ungekulturområdet i samarbejde med styrelsens team for børne- og ungekultur. Om jobbet Slots- og Kulturstyrelsens arbejde med børne- og ungekultur er organisatorisk placeret i enheden Museer og består af syv medarbejdere med forskellige kompetencer inden for børne- og ungekulturområdet. Enhedens opgaver består blandt andet i: Ministerbetjening på børne- og ungeområdet Projektudvikling og -ledelse Puljeadministration Sagsbehandling og rådgivning af kommuner, kulturinstitutioner mv. Formidling af børne- og ungekultur Facilitering af konferencer og netværksmøder Deltagelse i
Vi søger en engageret økonomicontroller med et godt overblik og analytisk sans
Virksomhedsstyring
Midtjylland, Østjylland
Kan du overskue en kompleks økonomi? Har du en udpræget interesse for økonomistyring? Og vil du være med til at videreudvikle økonomistyringen i Vejdirektoratet? Så er det måske dig, der skal være vores nye controller i Skanderborg. Vi tilbyder: Som controller i vores afdeling for Virksomhedsstyring bliver du en del af en ambitiøs økonomifunktion i staten, som løbende har fokus på at videreudvikle økonomistyringen og sikre en professionel opgaveløsning med engagementet i højsædet. Virksomhedsstyring er en del af Økonomiområdet, hvor du vil møde professionelle og kompetente controllere, der arbejder teamorienteret, og hvor vi har fokus på at udvikle de bedste løsninger. Som controller kommer du til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer, samtidig
RUC søger dygtig jurist/fuldmægtig
Roskilde Universitet
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Roskilde Universitet søger en juridisk fuldmægtig (cand.jur.) til sin juridiske enhed "RUC Koncernjura", der indgår i Rektorsekretariatet/RUCs Administration. Vi leder efter en dygtig og selvstændig jurist til fortrinsvis at forestå legalitetskontrol og rådgivning i forbindelse med universitetets indgåelse af forskningskontrakter med omverdenen samt til varetagelse af opgaver i forbindelse med valg til RUCs kollegiale organer. Hertil vil komme opgaver i relation til enhedens øvrige opgavevaretagelse. RUC Koncernjura er en lille enhed pt. bestående af en chefjurist og af en fuldmægtig (den opslåede stilling). Den juridiske fuldmægtig refererer fagligt til chefjuristen. Enheden varetager RUCs generelle legalitetskontrolfunktion og håndterer juridiske
Projektleder
Arkitektskolen Aarhus
Østjylland
Arkitektskolen Aarhus søger pr. 1. maj 2017 eller snarest derefter en AC-fuldmægtig til en nyoprettet stilling i skolens administration. Den væsentligste opgave for den nye medarbejder i de første år efter ansættelsen vil være arkitektskolens kommende institutionsakkreditering, da skolen i lighed med landets øvrige videregående uddannelsesinstitutioner skal institutionsakkrediteres. Den primære opgave i 2017 og 2018 bliver at være projektleder på institutionsakkrediteringen og dermed at koordinere og indsamle relevant dokumentation om arkitektskolens kvalitetssystem. I praksis skal du udarbejde akkrediteringsmateriale og bistå andre hermed. En anden central del af stillingen vil være projektadministration. Arkitektskolen Aarhus har en lang tradition
PhD fellowship in RNA Bioinformatics in Bacillus and related Organisms
Københavns Universitet
Storkøbenhavn
Center for non-coding RNA in Technology and Health (RTH), http://rth.dk, Department of Veterinary and Animal Sciences, Faculty Health and Medical Sciences at University of Copenhagen has an open PhD position in RNA Bioinformatics in Bacillus and related Organisms. We are looking for an enthusiastic person to join our team for three years starting 1 March 2017 or as soon as possible thereafter. You will be a hardworking team player and a key person in the project group essential for obtaining successful results. Background Cell factories are based on organisms, which have been carefully optimised to produce protein-based products such as enzymes and pharmaceutical proteins with the highest possible yield. However, current technology is saturated
PhD Fellowship in Veterinary Clinical Oncology and Biomarker Research
Københavns Universitet
Storkøbenhavn
Department of Veterinary and Animal Sciences (IVH), Faculty of Health and Medical Sciences at University of Copenhagen is offering a PhD Fellowship in Veterinary Clinical Oncology and Biomarker Research to commence on 1 September 2017 or as soon as possible thereafter. The position is limited to three years. Information about the Department can be found at: http://ivh.ku.dk/english/. Background Nationally and internationally cancer is the most common disease related cause of death in dogs and cats. Gastro-Intestinal cancer accounts for 8 % of all cancers in dogs and 14 % in cats. Due to non-specific symptoms which may also be related to gastroenteritis, patients are often diagnosed late in the disease process. Diagnosis is confirmed by histopathology.

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra acjobbet.dk

1 klik og du har overblikket over alle ACer job
Søger du arbejde som ACer? Så er du kommet til det rette site. På acjobbet.dk, er vi specialiserede i ACer job.
Din vej til jobmarkedet som AC specialist...
Søger du job som AC specialist? Så er du kommet til det rette sted. På acjobbet.dk, er vi eksperter i AC specialist job.
Aldrig har det været lettere at få job som AC kommune
Søger du arbejde som AC kommune? Så er du kommet til det rette sted. På acjobbet.dk, er vi specialiserede i AC kommune job.
Få jobbet som AC fuldmægtig før alle andre
Søger du arbejde som AC fuldmægtig? Så er du kommet til det rette sted. På acjobbet.dk, er vi specialiserede i AC fuldmægtig job.

Ofir banner