AC job

Acjobbet.dk tilbyder i samarbejde med Ofir.dk et overblik over ledige AC jobs til højtuddannede akademikere. Acjobbet.dk er relevant for akademikere – dvs. dig med en længere videregående uddannelse, der er på udkig efter et AC job. Har du en akademisk uddannelse, der bare venter på at blive taget i brug, så finder du relevante, ledige jobs på acjobbet.dk. Her er samlet alle ledige jobs fra både Ofir.dk, men også fra aktuelle samarbejdspartners websites. Som akademiker er din betydning for samfundet stor, og der er derfor enorm efterspørgsel efter dine kompetencer og kvaliteter på arbejdsmarkedet. Acjobbet.dk giver dig overblikket over et attraktivt akademisk jobmarked, der tilbyder dig muligheden for at udøve indflydelse på vigtige arbejdsområder inden for en bred vifte af samfundsrelevante fagområder. Uanset din akademiske baggrund finder du et AC job, der passer til netop dine kvalifikationer her på sitet.

Du ønskes held og lykke med din jobsøgning.

SE ALLE LEDIGE JOB HERVikariat for AC-fuldmægtig med spændende planlægningsopgaver inden for sundhedsområdet
Sundhedsplanlægning 3. kontor
Midtjylland
Vil du være med til at skabe et sundhedsvæsen på patientens præmisser, at planlægge patientforløb og sikre overholdelse af patientrettigheder. Har du lyst til et arbejde med komplekse problemstillinger, selvstændighed i opgaveløsningen og stor politisk bevågenhed? Så har vi jobbet til dig! Vi søger en vikar, hvis primære opgaver bliver: Samarbejde med regionens hospitaler om implementering af lovgivning og udnyttelse af kapacitet Samarbejde med privathospitaler i forbindelse med patienters forløb Initiativer i forhold til at skabe kapacitet til de efterspurgte hospitalsydelser fx analyser af specifikke områder og udfordringer, samarbejds- og udbudsaftaler med privathospitaler. Økonomiske analyser og opfølgning på forbrug og aktivitet på privathospitaler,
AC-medarbejder
SP4 Tværgående administration
Midtjylland
AC-medarbejder til Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Vil du medvirke til at skabe yderligere fremdrift i forhold til udvikling af specialområdet, så er du måske den AC-medarbejder, vi søger i Specialområde Udviklingshæmning og ADHD. Tiltrædelse snarest muligt. Der er tale om en nyoprettet fast stilling på fuld tid med tjenestested i Sekretariatet, der har til huse i Viborg. Vi søger en AC-medarbejder, som kan samarbejde med mange forskellige interessenter og som kan være tovholder på en række projekter, som skal bidrage til nye indsatser og tilbud til vores målgruppe.Som person skal du have lyst til at være en del af en Vi-kultur og af en organisation, der lever værdien ordentlighed. Om stillingen:Som AC-medarbejder bliver du en del af
Tre studentermedhjælpere (BAere) søges til Jyllands fedeste morgenjob
Nuklearmedicin og PET
Østjylland
Nuklearmedicinsk Afdeling PET-Center, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C. søger tre kemi-, medicinal- eller fysikstuderende (bachelor er kravet) til at styre vores cyklotroner i forbindelse med tidlig morgenproduktion. PET-centret fremstiller radioaktive sporstoffer til positron-emissions-tomografiske (PET) undersøgelser på hospitaler i hele Jylland. Sporstofferne er mærket med radioaktive isotoper, som henfalder meget hurtigt og må derfor fremstilles dagligt. Ved fremstilling bruges blandt andet cyklotroner.PET er en nuklearmedicinsk undersøgelsesmetode til kvalitativ og kvantitativ påvisning af vævsoptagelse af positronudskillende (emitterende) radioaktive sporstoffer. PET anvendes bl.a. sammen med CT-skanning til
EPJ-koordinator til Afd. P, Aarhus Universitetshospital, Risskov
AUH Afd P - Tværgående adm.
Østjylland
Afd. P Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Risskov søger en EPJ koordinator 30 timer pr. uge fra d. 1. maj 2017 eller efter aftale. Om Afdeling PAfdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion og højt specialiseret funktion. Afdelingen er en af de nuværende fire behandlingsafdelinger på AUH Risskov og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ans Afdeling P omf Afdelingen har to ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed med Neuropsykiatrisk
AC-fuldmægtig ved sekretariatet for Institut for Regional Sundhedsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU
Syddansk Universitet
Fyn
Er du udadvendt, har talent for administration, kommunikation og udvikling og lyst til at være en central person ved et klinisk institut? Stillingsbeskrivelse Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) søger en fuldtids AC-fuldmægtig til varetagelse af en bred vifte af opgaver i tæt samarbejde med institutlederen ved IRS og fællessekretariatet for de to kliniske institutter (Institut for Regional Sundhedsforskning og Klinisk Institut). Vi ønsker en person med relevant akademisk uddannelse, og gerne erfaring med administrativt arbejde i store organisationer, hvor kommunikation, samarbejde og netværk er vigtige elementer. IRS er det ene af to kliniske institutter på fakultetet og udgør den universitære partner for ca 240 ans IRS fungerer i
AC-fuldmægtig med erfaring inden for databehandling og kontraktstyring
VISO
Fyn
Vi tilbyder en udfordrende og afvekslende stilling til en AC-fuldmægtig, der kan være med til at sikre stabil drift og videreudvikling af VISOs specialrådgivning. Vi har et stærkt fagligt miljø med engagerede ledere og kolleger, som lægger vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen. Du vil få en bred kontaktflade i kontoret og i Socialstyrelsens øvrige centre. Vi holder en god og rar tone - og der er plads til grin og sjov midt i al travlheden. Stillingsbeskrivelse I de næste par år skal sekretariatet i VISO arbejde med en række nye tiltag, fx udvikling af en udbuds- og kontraktstyringsmodel for vores leverandørsamarbejde. Du skal blandt andet bidrage til at: drifte og videreudvikle et projekt om databasering af vores leverandørers vidensgrundlag.
AC-fuldmægtig, Institut for Statskundskab
Syddansk Universitet
Fyn
Institut for Statskundskab er i rivende udvikling. Har du lyst til at være en del af et dynamisk og aktivt forsknings- og undervisningsmiljø ved Institut for Statskundskab? Vi tilbyder spændende arbejdsopgaver og en perfekt platform for faglig og personlig udvikling. Som vores nye AC-fuldmægtig kommer du til at indgå i institutsekretariatet, hvor dine primære opgaver vil ligge inden for almen drift og ledelsesunderstøttelse. Da instituttet ønsker at udvikle og til stadighed sikre faglige udfordringer for det administrative personale, vil opgaveporteføljen løbende kunne tilpasses. Som udgangspunkt er vores nye medarbejder tiltænkt at håndtere blandt andet: - Ekspedition og distribution af indkommende opgaver og henvendelser ud i organisationen
AC-fuldmægtig til public affairs og ledelsesbetjening ved AAU
Aalborg Universitet
Nordjylland
Aalborg Universitet (AAU) søger en ambitiøs AC-fuldmægtig, der kan kommunikere AAUs mange resultater og skabe forståelse og lydhørhed i omverdenen. Det er en 3-årig stilling på fuldtid for perioden 1.5.2017-30.4.2020 eller jobstart snarest efter 1.5.2017. Stillingsbeskrivelse AAU er kendt for en problem- og projektbaseret tilgang til forskning og uddannelse, hvor vi i et stærkt samspil mellem universitetet og omverdenen skaber forskningsresultater i verdensklasse og viden, der forandrer verden. AAU ønsker at styrke kendskabet til universitetets unikke tilgang og resultater blandt de vigtigste interessenter. Du får en nøglerolle i at tilrettelægge denne indsats. AAU vedtog i 2016 strategien Viden for Verden og har i tilknytning til realisering
AC-fuldmægtig til studieadministrativ afdeling
Syddansk Universitet
Fyn
Kommunikation og Uddannelse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU, søger en AC-fuldmægtig til studieadministration til ansættelse 1. juni 2017. Kommunikation og Uddannelse er en afdeling i Servicecentret på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som bl.a. står for studieadministrationen på dagstudierne samt for markedsføring af fakultetets uddannelser. En del af de studieadministrative opgaver består i at betjene studiernes studienævn og supportere studielederen. Studienævnene er demokratisk valgte organer, som skal kvalitetssikre og udvikle uddannelserne, godkende fagindhold, godkende plan for undervisning og eksaminer etc. Det er samtidig her, de studerendes ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra studieordningen
AC-medarbejder søges til Slots-og Kulturstyrelsen
Slots- og Kulturstyrelsen
Storkøbenhavn
Slots-og Kulturstyrelsen søger en effektiv og udadvendt AC-medarbejder (fuldmægtig/specialkonsulent) til en tidsbegrænset stilling i enheden Ejendomsudvikling og Administration. Slots-og Kulturstyrelsen har en målrettet strategi om at sikre en levende og nutidig anvendelse af de slotte, kulturbygninger og haver, vi administrerer og vedligeholder. Vi sætter en ære i at udvikle og formidle haver og slotte og derigennem at stille rammer til rådighed for unikke oplevelser for landets borgere. Det er på samme tid afgørende, at vi forholder os til en økonomisk bæredygtig ramme, hvorfor vi også vedvarende arbejder på at udvikling af nye forretningsmodeller, der tager højde for de særlige kvaliteter ved vores ejendomme. Vi udlejer og stiller bygninger
Karrierevejleder (AC-fuldmægtig), SDU RIO
Syddansk Universitet
Fyn
Brænder du for vejledning og undervisning af universitetsstuderende og vil du være en del af et dynamisk, engageret og fagligt kompetent team? Så er du måske den nye kollega vi leder efter til 2,5 årig projektstilling. Om jobbet: SDU RIO udgør Syddansk Universitets centrale karrierevejledningsenhed, hvilket betyder, at vi karrierevejleder alle studerende på tværs af årgange, fakulteter og campusbyer. Karrierevejledningsindsatsen er bygget op omkring og fokuserer to områder. Dels vejleder vi dagligt de studerende om karriereperspektiver, valg undervejs i deres uddannelse, kompetenceafklaring, jobsøgningsstrategier, karrieremuligheder og jobsøgning for dimittender, sparring på jobsamtalen, studiejob, praktik og projektmuligheder samt feedback
AC-medarbejder søges til økonomistyring og controlling af internationale uddannelsesprogrammer
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Storkøbenhavn
Styrelsen for Institutioner og uddannelsesstøtte søger en akademisk medarbejder til kontoret for Administration og Tilskudsøkonomi Om stillingen Du bliver en del af et team, der arbejder med administration og økonomistyring af en række internationale uddannelsesprogrammer. Programmerne er primært finansieret af EU (Erasmus+) og Nordisk Ministerråd (Nordplus), og har til formål at understøtte international mobilitet indenfor EU og Norden. Dine hovedopgaver vil omf Derudover omfa. kontakt til Rigsrevisionen, ekstern revision, intern revision og EU-revisorer, samt bidrag til finansloven og afrapportering til EU. I kraft af dit arbejde vil du have vigtige samarbejdsrelationer både internt i kontoret og eksternt ift. Styrelsen for Forskning og Uddannelse,
Skarp AC-medarbejder til forvaltningen af EU?s strukturfonde i Erhvervsstyrelsen i Silkeborg
Erhvervsstyrelsen
Midtjylland, Østjylland
Er du til digitaliseret sagsbehandling, administration og forvaltning? Er du dynamisk, resultatsøgende og effektiv, og kan du fastholde løsningsorientering under tidspres i en ind imellem uforudsigelig hverdag? Så er du måske vores nye kollega i Center for Regional Udvikling i Erhvervsstyrelsen. Om stillingen I Center for Regional Udvikling arbejder vi for at fremme vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark. Vi arbejder tæt sammen med bl.a. de regionale vækstfora, projektoperatører og -partnere, EU-kommissionen, organisationer, kommuner, andre ministerier og styrelser. Omdrejningspunktet er forvaltning og administration af EUs strukturfondsmidler. Vores strukturfondsforvaltning har rigtig travlt, og vi søger derfor en skarp kollega, som kan
Geofaglig AC-medarbejder til teknisk support og kvalitetssikring
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Storkøbenhavn
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er den drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi arbejder med de mest relevante data om vores land og samfund og sikrer, at offentlige data er let tilgængelige og kan kombineres på tværs. Det skaber bedre beslutningsgrundlag og mere effektive løsninger, som kommer hele samfundet til gode. Styrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Dine arbejdsopgaver Dine primære arbejdsopgaver vil blive: IT supportopgaver i forbindelse med leverancer ud af huset herunder dataudtræk, ændring af filformater, sikring af backup og lignende opgaverKvalitetskontrol af geodata og beregningerKvalitetskontrol af scripts
Fuldmægtig til Kontor for Gymnasiale Uddannelser
Undervisningsministeriet
Storkøbenhavn
Om kontoret Kontor for Gymnasiale Uddannelser, der organisatorisk er placeret i Undervisningsministeriets departement, arbejder med politikudvikling og politisk betjening af minister og Folketing på det gymnasiale område. Vores nuværende hovedopgave er opfølgning på og implementering af den politiske aftale fra juni 2016 om styrkede gymnasiale uddannelser, men kontoret har også en række andre opgaver. Kontoret betjener Rådet for Ungdomsuddannelser. Kontoret har et tæt samarbejde med Kontor for Erhvervs- og Voksenuddannelser. Om arbejdsopgaverne Dine arbejdsopgaver vil især være centreret om opfølgning på og implementering af den lovgivning om reform af de gymnasiale uddannelser, som forventes vedtaget inden jul i Folketinget. Opgaverne vil blandt
Analytisk stærk fuldmægtig til at sikre sammenhængende styring
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen
Storkøbenhavn
Kan du holde balancen, og har du lyst til at være en vigtig brik i udviklingen af sammenhængende styring - så er du måske vores nye fuldmægtig i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens økonomienhed. Om stillingen Du vil blive involveret i en række forskelligartede opgaver med stor selvstændighed i opgaveløsningen. Du får egne ansvarsområder svarende til din erfaring. Stillingen er tilknyttet budgetteamet, der består af ca. 12 medarbejdere. Vores arbejde med sammenhængende styring og ledelsesinformation omf Stillingen omf Det drejer sig både om den løbende drift og den videre udvikling af vores styringskoncept. Du vil derfor få en bred kontaktflade til ledelsen, og alle styrelsens enheder. Du vil blandt andet komme til at arbejde med: Udvikling af den
Visuel museumsformidler (AC-TAP 30 timer) søges til 2 årig stilling
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Storkøbenhavn
Visuel museumsformidler (AC-TAP 30 timer) søges til 2 årigstilling Er du interesseret i forskning og forskningsformidling? Hardu kreative evner og lyst til at eksperimentere med at udvikle nye former formuseal formidling af aktuel aldringsforskning? Er du kreativ og praktiskanlagt, og har du erfaring med museal virksomhed? Vi søger en visuelmuseumsformidler (AC-stilling) til at til at indgå i Medicinsk Museions teamunder Center for Sund Aldring (CESA), Københavns Universitet. I samarbejde med forskere ved CESA og forsker- ogkuratorgruppe for medicinsk forskningsformidling på Medicinsk Museion skal du: Konceptualisere formidlingsaktiviteter med udgangspunkt i CESA og inden for museets rammer Give koncepterne visuelt og rumligt design, fx gennem
Alsidig medarbejder med interesse for økonomistyring af eksterne bevillinger søges
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Storkøbenhavn
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi søger en dygtig og engageret medarbejder til økonomistyring af instituttets mange forskellige eksterne bevillinger. Stillingen er en fuldtidsstilling og er ledig fra den 1. maj 2017 eller snarest derefter. Arbejdsopgaver: Vi søger en fagligt velfunderet og serviceminded kollega, der brænder for at hjælpe vores engagerede forskere med løbende at styre økonomien for deres eksternt finansierede projekter. Dine arbejdsopgaver omf Kvalifikationer: Du er udadvendt, serviceminded, har et godt humør og er vedholdende og energisk. Du har gode analytiske evner, er struktureret, kan formidle komplekse problemstillinger kort og præcist, og du har evnen til at holde overblik samtidig med at have interessen for detaljen.
PhD Fellowship in Veterinary Clinical Oncology and Biomarker Research
Københavns Universitet
Storkøbenhavn
Department of Veterinary and Animal Sciences (IVH), Faculty of Health and Medical Sciences at University of Copenhagen is offering a PhD Fellowship in Veterinary Clinical Oncology and Biomarker Research to commence on 1 September 2017 or as soon as possible thereafter. The position is limited to three years. Information about the Department can be found at: http://ivh.ku.dk/english/. Background Nationally and internationally cancer is the most common disease related cause of death in dogs and cats. Gastro-Intestinal cancer accounts for 8 % of all cancers in dogs and 14 % in cats. Due to non-specific symptoms which may also be related to gastroenteritis, patients are often diagnosed late in the disease process. Diagnosis is confirmed by histopathology.

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra acjobbet.dk

1 klik og du har overblikket over alle ACer job
Søger du arbejde som ACer? Så er du kommet til det rette site. På acjobbet.dk, er vi specialiserede i ACer job.
Din vej til jobmarkedet som AC specialist...
Søger du job som AC specialist? Så er du kommet til det rette sted. På acjobbet.dk, er vi eksperter i AC specialist job.
Aldrig har det været lettere at få job som AC kommune
Søger du arbejde som AC kommune? Så er du kommet til det rette sted. På acjobbet.dk, er vi specialiserede i AC kommune job.
Få jobbet som AC fuldmægtig før alle andre
Søger du arbejde som AC fuldmægtig? Så er du kommet til det rette sted. På acjobbet.dk, er vi specialiserede i AC fuldmægtig job.

Ofir banner