AC job

Acjobbet.dk tilbyder i samarbejde med Ofir.dk et overblik over ledige AC jobs til højtuddannede akademikere. Acjobbet.dk er relevant for akademikere – dvs. dig med en længere videregående uddannelse, der er på udkig efter et AC job. Har du en akademisk uddannelse, der bare venter på at blive taget i brug, så finder du relevante, ledige jobs på acjobbet.dk. Her er samlet alle ledige jobs fra både Ofir.dk, men også fra aktuelle samarbejdspartners websites. Som akademiker er din betydning for samfundet stor, og der er derfor enorm efterspørgsel efter dine kompetencer og kvaliteter på arbejdsmarkedet. Acjobbet.dk giver dig overblikket over et attraktivt akademisk jobmarked, der tilbyder dig muligheden for at udøve indflydelse på vigtige arbejdsområder inden for en bred vifte af samfundsrelevante fagområder. Uanset din akademiske baggrund finder du et AC job, der passer til netop dine kvalifikationer her på sitet.

Du ønskes held og lykke med din jobsøgning.

SE ALLE LEDIGE JOB HERAC-fuldmægtig til økonomi, Afd. P, AUH Risskov
AUH Afd P - Tværgående adm.
Østjylland
Afd. P - Afdeling for Psykoser, AUH Risskov søger AC-fuldmægtig til ledelsessekretariat 37 timer pr. uge pr. 1. juni 2017 eller efter aftale.Afdeling P varetager behandling af voksne patienter med blandt andet psykoser, demens, ADHD og oligofreni. Afdelingen har regions- og højt specialiseret funktion. Afdelingen har ca. 350 medarbejdere fordelt på fire sengeafsnit, tre ambulante enheder, Psykiatrisk Modtagelse og en forskningsenhed. Afdelingen er en del af Aarhus Universitetshospital, Risskov samt Psykiatri og Social i Region Midtjylland.Ledelsessekretariatet er en stabsfunktion, der betjener afdelingsledelsen og funktionslederne i Afd. P. Der er i øjeblikket ansat 10 medarbejdere i staben herunder en AC-fuldmægtig, som koordinerer opgaveløsningen.Afdelingsledelsen
AC Praktikant P1 Morgen
DR Nyheder
Storkøbenhavn
Praktikant på P1 Morgen Har du lyst til at blive en del af holdet bag Danmarks mest ambitiøse morgenradio? P1 Morgen søger en akademiske praktikant, der vil i lære på en redaktion, hvor vi hver dag knokler for at overraske vores lyttere, mens vi gør dem klogere på verden. Vi tilbyder Du bliver en del af P1 Morgens redaktion og vores fællesskab med en kvart million videbegærlige lyttere. Vi dækker tidens store dagsordener, sætter perspektiv på de daglige nyheder og dykker ned i vores helt egne emner. På P1 Morgen er der højt til loftet for alle med en god ide. Også dine! Redaktionen består af en god blanding af yngre journalister og garvede radioreportere. Vi arbejder ofte i teams og hjælper hinanden med at udvikle os selv og vores journalistik.
AC-medarbejder til Sekretariatet i Koncern Kvalitet, Region Midtjylland
Sekretariatet
Østjylland
AC-medarbejder søges til at sikre sammenhæng på tværs af en spændende stabs-, forsknings- og udviklingsafdeling Har du lyst til at arbejde med ledelsesbetjening og tværgående udviklings- og koordineringsopgaver i en mangfoldig stabs-, forsknings- og udviklingsafdeling? Så er et job som AC-medarbejder i Sekretariatet i Koncern Kvalitet måske noget for dig.Koncern Kvalitet har det overordnede ansvar for kvalitetsområdet og varetager det strategiske kvalitetsarbejde i Region Midtjylland. Herudover udfører Koncern Kvalitet forsknings- og udviklingsopgaver inden for sundheds-, social- og arbejdsmarkedsområdet. Vi er godt 120 medarbejdere, der hovedsageligt har en baggrund som konsulenter eller forskere. Koncern Kvalitet har enheder i regionshusene
AC-medarbejder eller erfaren HK medarbejder til Borger, Beskæftigelse og Sundhed
Borger, Beskæftigelse og Sundhed
Syd- og Sønderjylland
Forvaltningen har en ledig stilling i Integrationscentret, hvor den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte tilrettelægges og koordineres. Vi søger en AC-medarbejder eller erfaren HK medarbejder i en 2-årig projektstilling, som kan samarbejde med mange forskellige interessenter og som kan være tovholder på en række projekter, som skal bidrage til at gøre målgruppen selvforsørgende. Dine primære opgaver: • At sikre overblik, sammenhæng og koordinering i Integrationscentret • Understøttelse af ledelsesarbejde • Samarbejde med virksomheder og institutioner omkring den beskæftigelsesrettede indsats for flygtninge og familiesammenførte • Udarbejdelse af analyser og statusrapporter •
Kvalitetskoordinator til Regionspsykiatrien Horsens
Reg. Psyk. Horsens Staben
Midtjylland
En stilling på 37 timer pr. uge som kvalitetskoordinator er ledig til besættelse 01.07.2017 eller efter aftale.Vi søger en sygeplejerske eller anden sundhedsfaglig person med en overbygning eller en AC - fuldmægtig der har lyst til og mod på at være koordinator og drivkraft i afdelingens drift og udvikling af mange slags opgaver indenfor kvalitetsområdet. Stillingen er en stabsfunktion til afdelingsledelsen, hvor du vil få et selvstændigt arbejdsområde samt et tæt samarbejde med en udviklingssygeplejerske, en it-koordinator og en registreringsansvarlig lægesekretær. Tilsammen vil I udgøre det kvalitetsteam, der skal stå for drift, udvikling og innovation på kvalitets- og it-området. Den samlede stab er på 8 medarbejdere.Regionspsykiatrien Horsens
Cphbusiness søger AC-fuldmægtig
Copenhagen Business Academy
Storkøbenhavn
CopenhagenBusiness Academy søger en AC-fuldmægtig, som skal styrke direktionensoverordnede ledelsesmæssige funktioner. Stillingen er i rektoratet, og du vilreferere til chefen for Økonomi og Organisation. Primæreopgaver Du vilindgå i et tæt samarbejde med det øvrige team om de opgaver, som er forankretder. Teamet består udover dig af en direktionssekretær og en sekretær, og duvil få mulighed for at løse en bred vifte af opgaver. Tonen er uformel, og derer højt til loftet. Dinearbejdsopgaver: Består af ledelsesbetjening af erhvervsakademietsdirektion At være den primære supportfunktion for uddannelsesdirektøren At betjene forskellige udvalg At udarbejde og håndtere notater og beslutningsoplæg At varetage direktionens interne og eksterne kommunikation
Akademiske studiestøtterådgivere (AC-fuldmægtig) til VejledningsCentret
Syddansk Universitet
Fyn
Syddansk Universitet søger 6 studiestøtterådgivere til vores team af rådgivere, akademiske læsevejledere og administrativt personale, der yder støtte til studerende med særlige behov. Du skal hovedsageligt levere rådgivnings- og støtteydelser til studerende med psykiske og/eller kognitive udfordringer, men også indgå i tæt fagligt fællesskab med universitetets uddannelsesmiljøer og vejledere. a) 4 af de opslåede stillinger er fuldtidsstillinger. b) 1 stilling er på 30 timer og c) 1 stilling er på 24 timer ugentligt. Du skal i din ansøgning gøre opmærksom på hvilken af de 3 ovenstående du er ansøger på. Alle 6 stillinger besættes med udgangspunkt i universitetets campus i Odense. De 3 af stillingerne er pt. med fast ugentlig arbejdsdag på en
Akademisk læse-skrivevejleder (AC-fuldmægtig) til VejledningsCentret
Syddansk Universitet
Fyn
VejledningsCentret i Studieservice søger en akademisk læse-skrivevejleder, der skal indgå i vores team af læsevejledere, akademiske studiestøtterådgivere og administrativt personale, der yder støtte til studerende med særlige behov. Læsevejlederne leverer instruktion, studiestøtte og test til studerende med læse-/skrivevanskeligheder på videregående uddannelser på Fyn efter udbudsaftale med Styrelsen for Kvalitet og Uddannelse. Der er tale om studienær støtte og læsevejlederne skal derfor indgå tæt samarbejde med den enkelte studerende og den studerendes uddannelse. Om stillingen Som Akademisk Læse-skrivevejleder vil du indgå i et tæt fagligt fællesskab med universitetets øvrige læse-skrivevejledere og de eksterne samarbejdsparter, som universitetet
Forskningsstøtteenheden på Aarhus Universitet søger en AC-fuldmægtig pr. 15. august 2017 (905954)
Aarhus Universitet
Østjylland
Stillingen er tidsbegrænset indtil 30. juni 2018. Forskningsstøtteenheden rådgiver forskere på Aarhus Universitet i forhold til at skaffe finansiering til og forvalte større, strategisk vigtige forskningsprojekter, som sikrer, at Aarhus Universitet er et toneangivende universitet, der samarbejder med omverdenen om at lave excellent forskning og løse samfundsmæssige udfordringer. Vi rådgiver også forskerne på Aarhus Universitetshospital. Den vigtigste opgave vil fortrinsvis være at bistå forskerne på hele AU med at søge flere EU-midler - væsentligst fra Horizon2020-programmet. I en periode forventes der at være særligt mange opgaver i vores Science & Technology Team på grund af en barselsorlov, men der skal også løses opgaver i både Health-Teamet
Erfaren AC konsulent søges til regionernes digitalisering af sundhedssektoren
Center for Sundhed og Sociale indsatser
Storkøbenhavn
I Danske Regioner arbejder vi for, at digitalisering skal forbedre sundhedsvæsenet. Det kræver politisk interessevaretagelse, skarp kommunikation og en solid evne til at forme strategier og analyser til mål og initiativer, der gør en forskel. Der er allerede søsat mange spændende tiltag, der skal sejles hjem, og nye skal udvikles. Vil du være en del af denne store forandring i sundhedsvæsnet, så læs videre. Vi søger en erfaren AC konsulent til Center for Sundhed og Sociale indsatser. Centeret har to centerchefer og seks faglige teams. Centeret beskæftiger sig bl.a. med data, digitalisering, sundheds it og nye teknologiske muligheder for sundhedsvæsenet. Vi søger en medarbejder til at indgå i de fagområder. Hvad byder du på?Danske Regioner lægger
Barselsvikariat som AC konsulent i Danske Regioner til digitalisering i sundhedsvæsenet
Center for Sundhed og Sociale indsatser
Storkøbenhavn
I Danske Regioner arbejder vi for, at digitalisering skal forbedre sundhedsvæsenet. Det kræver politisk interessevaretagelse, skarp kommunikation og en solid evne til at forme strategier og analyser til mål og initiativer, der gør en forskel. Der er allerede søsat mange spændende tiltag, der skal sejles hjem, og nye skal udvikles. Vil du være en del af denne store forandring i sundhedsvæsnet, så læs videre. Med start 1. august søger vi en barselsvikar til Center for Sundhed og Sociale indsatser. Centeret har to centerchefer og seks faglige teams. Centeret beskæftiger sig bl.a. med data, digitalisering, sundheds it og nye teknologiske muligheder for sundhedsvæsenet. Vi søger en medarbejder til at indgå i de fagområder. Hvad byder du på?Danske
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte søger AC-medarbejder til barselsvikariat
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Storkøbenhavn
Kontoret for Universiteter, Forskningsfonde og Innovationsinfrastruktur søger dygtig akademiker til barselsvikariat Om stillingen Du bliver en del af det team, der arbejder med styring af universiteter og kunstneriske institutioner. Gennem dit arbejde vil du opnå betydeligt kendskab til begge typer af institutioner, ligesom du - sammen med en kollega - har ansvaret for dialogen med og opbygning af viden om konkrete videregående uddannelsesinstitutioner. Du vil primært blive en del af kontorets team for videregående uddannelsesinstitutioner, men kan få opgaver inden for hele kontorets opgaveområde. Vores opgaver omf En af kontorets centrale opgaver i år er, at forberede og gennemføre forhandlingerne om strategiske rammekontrakter med universiteter
Personlig assistent (PA) til rektor
Aalborg Universitet
Nordjylland
Aalborg Universitet og universitetssektoren ændrer sig meget i disse år. Derfor har vi travlt i Rektorsekretariatet, hvor vi understøtter bestyrelsens, rektoratets og direktionens arbejde. Vi søger derfor en personlig assistent til rektor til en nyoprettet stilling. Er du struktureret, analytisk, har styr på detaljen og kan lide at have mange forskellige processer kørende parallelt, er du måske vores nye kollega. Stillingen ønskes besat 1. juni 2017 eller snarest herefter. Stillingsbeskrivelse Rektors personlige assistent vil få ansvar for at sikre, at rektor har den nødvendige mødeforberedelse samt opfølgning på mails, henvendelser og møder. Dette sker i tæt samarbejde med kollegaer i Rektorsekretariatet og på resten af Aalborg Universitet,
Center for Børn, Unge og Familier søger medarbejder
Center for Børn, Unge og Familier
Fyn
Vil du være med til at styrke indsatsen over for uds Om Center for Børn, Unge og Familier Center for Børn, Unge og Familier tilbyder en stilling på et højt prioriteret område, hvor vi arbejder med at få politiske initiativer til at blive til virkelighed i den kommunale praksis. Centeret har til opgave at understøtte implementeringen af lovgivningen og kvalificere politiske beslutningsprocesser på børne- og ungeområdet med afsæt i vores omf Vi tilbyder kommunerne konkrete rådgivningsindsatser og gennemfører en lang række projekter med en ambition om at understøtte og kvalificere kommunernes arbejde med praksis og forskningsbaseret viden samt deres brug af veldokumenterede metoder og redskaber. Centerets omkring 70 medarbejdere er fordelt på i
Center Administrator for Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research
Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research
Storkøbenhavn
Faculty of Health and Medical Sciences University of Copenhagen Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research seeks a Center Administrator, who will ensure efficient and service-oriented day-to-day management of the Center Administration. About the Center Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research was established in 2010 funded by a generous unrestricted grant from the Novo Nordisk Foundation. Today, the Center consists of approx. 170 employees and 50 affiliates. The Dean of Faculty of Health and Medical Sciences at the University of Copenhagen is the grant holder, ensuring that the Center is an integral part of the Faculty. Job description The Center Administrator will be responsible for the day-to-day administrative
PhD Fellowship in Prevention of Gastric Ulcers in Weaned Pigs
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (SUND)
Storkøbenhavn
Department of Veterinary and Animal Sciences (IVH), Faculty of Health and Medical Sciences at University of Copenhagen is offering a PhD Fellowship in prevention of gastric ulcers in weaned pigs to commence on 1 August 2017 or as soon as possible thereafter. The position is limited to three years. Information about the Department can be found at: http://ivh.ku.dk/english/. Background In resent years veterinarians, pig advisers and pig producers in Denmark have observed an increase in the incidence of gastric ulcers in growing pigs. Gastric ulcers may occur soon after weaning. There is almost no scientific knowledge on prevention of gastric ulcers in weaners, or the possible effects on stomach health in the subsequent stages. Current knowledge
AC-konsulent til Økonomi, barselsvikar
Holstebro Kommune
Vestjylland
Vi søger en kompetent økonomikonsulent til et spændende og udfordrende job i den centrale økonomiafdeling i Holstebro Kommune. Du vil få en bred kontaktflade i en organisation med mange serviceområder. Du skal bidrage med at skabe overblik og god økonomistyring i en kommune, der vægter udvikling højt. Du vil blive del af en afdeling, hvor vi prioriterer faglig fordybelse og fornyelse - og hvor vi har et godt sammenhold. Vi er i øjeblikket i gang med af udbygge vores ledelsesinformation med det formål at hele organisationen løftes til et højere niveau med datadrevet information til ledelsen og medarbejdere. Som vikar tiltænkes du en nøglerolle i dette projekt og skal besidde evnerne til at forstå og anvende et avanceret BI-system. Samtidig har

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra acjobbet.dk

1 klik og du har overblikket over alle ACer job
Søger du arbejde som ACer? Så er du kommet til det rette site. På acjobbet.dk, er vi specialiserede i ACer job.
Din vej til jobmarkedet som AC specialist...
Søger du job som AC specialist? Så er du kommet til det rette sted. På acjobbet.dk, er vi eksperter i AC specialist job.
Aldrig har det været lettere at få job som AC kommune
Søger du arbejde som AC kommune? Så er du kommet til det rette sted. På acjobbet.dk, er vi specialiserede i AC kommune job.
Få jobbet som AC fuldmægtig før alle andre
Søger du arbejde som AC fuldmægtig? Så er du kommet til det rette sted. På acjobbet.dk, er vi specialiserede i AC fuldmægtig job.

Ofir banner