AC job

Acjobbet.dk tilbyder i samarbejde med Ofir.dk et overblik over ledige AC jobs til højtuddannede akademikere. Acjobbet.dk er relevant for akademikere – dvs. dig med en længere videregående uddannelse, der er på udkig efter et AC job. Har du en akademisk uddannelse, der bare venter på at blive taget i brug, så finder du relevante, ledige jobs på acjobbet.dk. Her er samlet alle ledige jobs fra både Ofir.dk, men også fra aktuelle samarbejdspartners websites. Som akademiker er din betydning for samfundet stor, og der er derfor enorm efterspørgsel efter dine kompetencer og kvaliteter på arbejdsmarkedet. Acjobbet.dk giver dig overblikket over et attraktivt akademisk jobmarked, der tilbyder dig muligheden for at udøve indflydelse på vigtige arbejdsområder inden for en bred vifte af samfundsrelevante fagområder. Uanset din akademiske baggrund finder du et AC job, der passer til netop dine kvalifikationer her på sitet.

Du ønskes held og lykke med din jobsøgning.

SE ALLE LEDIGE JOB HERAC-fuldmægtig med interesse for patientsikkerhed til Strategisk Kvalitet
Strategisk Kvalitet
Midtjylland
Er du dygtig, og vil du være med til at udvikle og udfolde den nye kvalitetsdagsorden i Region Midtjylland? Så er det måske dig vi mangler i Strategisk Kvalitet, som er en del af Koncern Kvalitet i Region Midtjylland.Koncern Kvalitet forener stabs-, forsknings- og konsulentfunktioner på kvalitetsområdet og arbejder på tværs i organisationen med mange samarbejdsflader i de øvrige stabe, på hospitalerne og diverse nationale instanser. Strategisk Kvalitet er en stabsfunktion fysisk placeret i regionshuset i Viborg. Vi varetager overordnede strategiske og koordinerende opgaver indenfor patientsikkerhed, kvalitetsudvikling og kvalitetsmonitorering på sundhedsområdet samt formidler strategier og resultater på kvalitetsområdet til regionsrådet, direktionen
AC medarbejder
IKH Specialrådgivningen
Østjylland
Ved Institut for Kommunikation og Handicap i Region Midtjylland er en stilling som akademisk medarbejder ledig til besættelse pr. 1. januar 2017 med arbejdssted i Aarhus. Arbejdstiden er 37 timer.IKH er et ambulant behandlings- og rådgivningstilbud til børn, unge og voksne med kommunikationsvanskeligheder og funktionsnedsættelser og med stor spændvidde inden for specialiseret rehabilitering på social- og sundhedsområdet. IKH løser opgaver for bl.a. kommuner og regioner. Herudover er IKH kendetegnet ved en voksende aktivitet inden for projekt-, udviklings- og forskningsområdet.Vi søger en ny medarbejder som vil være med til at understøtte vores nye område, som KaS- leverandør under VISO i Socialstyrelsen. KaS står for Koordination af Specialrådgivning,
Vil du være med til at skabe rammerne for fremtidens psykiatri?
Psykiatriplanlægning
Midtjylland
En af vores dygtige medarbejdere i Koordineringsenheden har valgt at søge nye udfordringer. Derfor søger vi en erfaren AC er, som brænder for at være med til at skabe rammerne for fremtidens psykiatri til en projektstilling. Psykiatrien er i disse år inde i en rivende udvikling med fokus på nye behandlingsmetoder, nedbringelse af tvang, nedbringelse af ventetiden, mv. Psykiatri og Social er i gang med at bygge nye, moderne og tidssvarende rammer i Skejby (DNU) og Gødstrup (DNV), der skal stå klar i hhv. 2018 og 2020. Det betyder, at psykiatrien de næste 3-4 år står overfor en omf000 medarbejdere. Om KoordineringsenhedenVi fungerer som bindeleddet mellem psykiatri- og socialledelsen, klinikerne og byggeorganisationen i forhold til arbejdet med
AC-fuldmægtig - Vi arbejder med uddannelseskvalitet på vores kandidatuddannelser - vil du arbejde med!
Roskilde Universitet
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC søger en kollega til at understøtte institutledelsen og studielederne i arbejdet med uddannelseskvalitet og uddannelsesudvikling. Det er en stilling som AC-fuldmægtig i institutsekretariatets uddannelsesgruppe, hvor fire kolleger arbejder med ledelsesbetjening, kvalitativ og kvantitativ dataanalyse, udredninger, afrapportering, handlingsplaner, uddannelses- og undervisningsevaluering, akkreditering, studiemiljø og administrativ un-derstøttelse af konkrete aktiviteter. Gruppen står også for sekretariatsbistanden til instituttets fire studienævn. I denne stilling er der fokus på at understøtte et godt studie- og læringsmiljø for instituttets kandidatstuderende, som kommer fra RUCs bacheloruddannelser,
AC-fuldmægtig (økonom) til Forskning & Service
Syddansk Universitet
Fyn
Har du talent for økonomi og administration? Har du lyst til at arbejde med tal og budgetter? Og vil du også være med til at stå for og udvikle den daglige drift i afdelingen i tæt samarbejde med dine kolleger, det videnskabelige miljø og fremtidens sundhedsforskere? Som ny AC-fuldmægtig hos os vil du få en god og bred indføring i universitetsadministrativt arbejde. Du kommer til at arbejde med fakultetets økonomiske styring både i forbindelse med det overordnede budget og i det helt konkrete daglige arbejde med planlægning og opfølgning på budgetter. Sammen med dine kolleger skal du også være med til at løfte og udvikle de øvrige fælles administrative opgaver i afdelingen. Forskning og Service består af knap 20 medarbejdere, som administrerer
3 årig projektstilling som AC Fuldmægtig i ST Uddannelse (874944)
Science and Technology
Østjylland
ST Uddannelse (Science and Technology Uddannelse) søger en AC-fuldmægtig med start 1.januar 2017. ST Uddannelse er en del af det administrative center på Faculty of Science & Technology, Aarhus Universitet. I afdelingen for studienævnsbetjening og uddannelseskvalitet (SNUK) arbejder vi bl.a. med en række projekter inden for timetælling, datarapporter, studiekontrakter m.v. Dine arbejdsopgaver Deltagelse i og varetagelse af projekter som: Timetælling Datarapporter Udvikling af studiekontraktgenerator Studieordninger i semesterstruktur Vejledning om regler og retningslinier, herunder webinformation og mange andre opgaver Personprofil Du er selvstændig, initiativrig og tager ejerskab for dine arbejdsopgaver Du har en systematisk tilgang til arbejdet
AC-specialist i referencenet, geodæsi og udvikling
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Storkøbenhavn
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering søger en AC-specialist, som vil udvikle Danmarks geografiske referencenet sammen med dedikerede kolleger og interessenter. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er den drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi går efter de løsninger, der giver størst nytte i samfundet og har fokus på at udvikle data og datainfrastruktur, der kan effektivisere den offentlige sektor og skabe økonomisk vækst. Styrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Dine arbejdsopgaver Du bliver specialist i kontoret for Geografiske referencer, hvor de geodætiske referencesystemer i Danmark, Færøerne og Grønland vedligeholdes
AC medarbejder til Beredskabsplanlægning
Midt- og Vestsjællands Politi
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Roskilde, Midt og Vestsjællands Politi Vi søger en AC medarbejder til beredskabsplanlægningen ved Midt og Vestsjællands politi på Hovedstationen i Roskilde. Beskrivelse Den nye medarbejder skal indgå i et mindre team i sektionen for beredskabsplanlægning, hvor ansøger med den relevante kompetence og uddannelse i forhold til nedennævnte arbejdsopgaver, vil blive foretrukket. Følgende arbejdsopgaver er indeholdt i stillingen: - Indgå i planarbejder omkring politikredsens plansæt - både i forhold til politiets plansæt og eksterne plansæt - Risikovirksomheder - Havnesikring - Trafikale beredskabsplaner - Udfærdige tilladelser til større og mindre arrangementer, cykelløb, byfester, festivaler m.m - Div. ad hoc opgaver Der vil løbende ske kompetenceudvikling
Erfaren og analytisk stærk AC medarbejder til Socialstyrelsens økonomifunktion
Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning
Fyn
Kan du lide at have mange bolde i luften og være den, der skaber sammenhæng mellem faglighed og økonomi? Vi søger en erfaren og analytisk stærk AC medarbejder, der vil være med til at udvikle Socialstyrelsens økonomistyring med fokus på såvel økonomi, ressourcer og aktiviteter som mål og resultater. Styrelsens aktiviteter gennemføres i en række projekter med mange forskellige finansieringskilder som driftsbevilling, satspuljemidler, indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret aktivitet. Det stiller store krav til det styringsmæssige setup og ikke mindst økonomienhedens evne til at indsamle, koordinere og formidle viden om aktiviteterne. Økonomienhedens fokus er, at styringskoncepterne er en del af den daglige ledelsesopgave i Socialstyrelsen.
AC-fuldmægtig
Danmarks Akkrediteringsinstitution
Storkøbenhavn
Vil du være med til at skabe kvalitet i devideregående uddannelser? Brænder du for at blive en del af en mindre, statsliginstitution, hvor det faglige engagement går helt til loftet, og hvor vi hverdag arbejder hårdt for at sikre og udvikle kvaliteten af de videregåendeuddannelser og uddannelsesinstitutioner? Kan du med sikker hånd og fokus pådialog tilrettelægge og gennemføre de arbejdsprocesser, som ligger iakkrediteringsarbejdet? Så er du måske vores nye kollega. Jobbet: Danmarks Akkrediteringsinstitution søger en AC-konsulent tilakkrediterings- og analyseopgaver. Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse. Du vil skulle deltage i analyse af kvaliteten afvideregående uddannelser, analyse af kvalitetssikringssystemer på de videregåendeuddannelsesinstitutioner,
AC-fuldmægtig (barselsvikar) til Åbent Universitet på Det Humanistiske Fakultet
Fakultetsservice (HUM)
Storkøbenhavn
Åbent Universitet søger en engageret medarbejder med interesse for studieadministration. Du vil blive involveret i alle hjørner af det studieadministrative område, og du får rig mulighed for at få ansvar for egne arbejdsopgaver. Du vil blive del af et team på tre, som har ansvar for hele processen fra vejledning, screening af ansøgninger, optag og til fakturering af deltagerne. Åbent Universitet har optag to gange om året, og der er altid fart på. Du skal derfor kunne navigere i et tempofyldt arbejdsmiljø, hvor dagene ikke altid går som planlagt. Arbejdsopgaver Du vil blandt andet skulle: screene ansøgninger og vurdere adgangskrav til aften- og tompladskurser indskrive og registrere ansøgere i det studieadministrative system og sikre fakturering
AC-medarbejder til Koncern-IT
DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN
Storkøbenhavn
Koncern-IT, Direktoratet for Kriminalforsorgen søger en ny kollega med interesse i informationssikkerhed. Hvem er vi? Koncern-IT, Direktoratet for Kriminalforsorgen betjener bl.a. Justitsministeriets Departement, Kriminalforsorgen, Civilstyrelsen, Den Centrale Anklagemyndighed og Rigsadvokaturen. Koncern-IT betjener ca. 5.000 brugere med IT-arbejdspladser og fagapplikationer. Vi er ca. 90 medarbejdere fordelt på 5 enheder. It-sikkerhedsenheden hører under IT-ledelsessekretariat, som også omf Derudover består Koncern IT af It-service enheden, der tager sig af IT-drift og support, Forretnings-IT, der tager sig af det forretningsvendte samarbejde med vores kunder, IT-projekter, der tager sig af projektledelse og -udvikling samt IT-administration,
Vi arbejder med uddannelseskvalitet på vores bacheloruddannelser - vil du arbejde med!
Roskilde Universitet
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC søger en kollega til at understøtte institutledelsen og studielederne i arbejdet med uddannelseskvalitet og uddannelsesudvikling. Det er en stilling som AC-fuldmægtig i institutsekretariatets uddannelsesgruppe, hvor fire kolleger arbejder med ledelsesbetjening, kvalitativ og kvantitativ dataanalyse, udredninger, afrapportering, handlings-planer, uddannelses- og undervisningsevaluering, akkreditering, studiemiljø og administrativ un-derstøttelse af konkrete aktiviteter. Gruppen står også for sekretariatsbistanden til instituttets fire studienævn. I denne stilling er der fokus på at understøtte et godt studie- og læringsmiljø for instituttets bachelorstuderende og særlig på de allerførste semestre.
Dygtig analytiker og projektleder søges til Videnskontoret
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Storkøbenhavn
Har du stærke analytiske kompetencer, er du dygtig til atformidle, og vil du være med til at udvikle uddannelsesområdet, så er du måske enaf vores nye kolleger i Videnskontoret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Kontoret understøtter videns- og datadrevet udvikling af dagtilbudog uddannelser. Kontoret har særligt fokus på at understøtte spredning afnyeste viden til praktikere på uddannelsesområderne og på at inddrage nyesteviden i politikudviklingen på undervisningsområdet. Kontoret har blandt andetansvaret for følgeforskningsprogrammer til reformerne på folkeskole-, gymnasie-og erhvervsuddannelsesområdet, trivselsmålinger, læringsportalen EMU,koordinering af styrelsens FoU-program og en række internationale undersøgelsersom f.eks. PISA-undersøgelsen.
Kommunikationsstærk medarbejder til EMU-portalen i Videnskontoret
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Storkøbenhavn
Har du stærkekommunikations- og journalistiske kompetencer samt viden om de gymnasialeuddannelser, er du måske vores nye kollega i Videnskontoret i Styrelsen forUndervisning og Kvalitet. Kontoret understøttervidens- og datadrevet udvikling af dagtilbud og uddannelser. Kontoret harsærligt fokus på at understøtte spredning af nyeste viden til praktikere påuddannelsesområderne og på at inddrage nyeste viden i politikudviklingen påundervisningsområdet. Kontoret har blandt andet ansvaret forfølgeforskningsprogrammer til reformerne på folkeskole-, gymnasie- ogerhvervsuddannelsesområdet, trivselsmålinger, læringsportalen EMU, koordineringaf styrelsens FoU-program og en række internationale undersøgelser som f.eks.PISA-undersøgelsen. Vi søger en kollega,der
International koordinator
Syddansk Universitet
Fyn
International koordinator søges til det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Tiltrædelse snarest muligt. Uddannelse & Kvalitet søger en AC-fuldmægtig, som ønsker et alsidigt og spændende job, hvor du i samarbejde med kolleger skal sikre de studerendes studieadministrative forhold med særligt fokus på internationalisering. Du vil få et tæt samarbejde med engagerede kolleger i både administrative og videnskabelige miljøer på universitetet. Der er tilbud om løbende kompetenceudvikling, og afdelingen har flekstidsordning. Dine primære arbejdsopgaver bliver, At medvirke til at sikre, at studerende, som planlægger et udlandsophold på et udenlandsk universitet, samt indkommende udvekslingsstuderende får den rette støtte og vejledning.

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra acjobbet.dk

1 klik og du har overblikket over alle ACer job
Søger du arbejde som ACer? Så er du kommet til det rette site. På acjobbet.dk, er vi specialiserede i ACer job.
Din vej til jobmarkedet som AC specialist...
Søger du job som AC specialist? Så er du kommet til det rette sted. På acjobbet.dk, er vi eksperter i AC specialist job.
Aldrig har det været lettere at få job som AC kommune
Søger du arbejde som AC kommune? Så er du kommet til det rette sted. På acjobbet.dk, er vi specialiserede i AC kommune job.
Få jobbet som AC fuldmægtig før alle andre
Søger du arbejde som AC fuldmægtig? Så er du kommet til det rette sted. På acjobbet.dk, er vi specialiserede i AC fuldmægtig job.

Ofir banner