AC job

Acjobbet.dk tilbyder i samarbejde med Ofir.dk et overblik over ledige AC jobs til højtuddannede akademikere. Acjobbet.dk er relevant for akademikere – dvs. dig med en længere videregående uddannelse, der er på udkig efter et AC job. Har du en akademisk uddannelse, der bare venter på at blive taget i brug, så finder du relevante, ledige jobs på acjobbet.dk. Her er samlet alle ledige jobs fra både Ofir.dk, men også fra aktuelle samarbejdspartners websites. Som akademiker er din betydning for samfundet stor, og der er derfor enorm efterspørgsel efter dine kompetencer og kvaliteter på arbejdsmarkedet. Acjobbet.dk giver dig overblikket over et attraktivt akademisk jobmarked, der tilbyder dig muligheden for at udøve indflydelse på vigtige arbejdsområder inden for en bred vifte af samfundsrelevante fagområder. Uanset din akademiske baggrund finder du et AC job, der passer til netop dine kvalifikationer her på sitet.

Du ønskes held og lykke med din jobsøgning.

SE ALLE LEDIGE JOB HERAC-fuldmægtig til Staben - Land, By & Kultur
Land By og Kultur
Syd- og Sønderjylland
Staben i forvaltningen Land, By Kultur i Sønderborg Kommune søger en erfaren AC-fuldmægtig. Som AC-fuldmægtig skal du agere i både Staben og i chefområdet Drift Anlæg. Stillingen er på fuld tid og er til besættelse 1. marts 2017 eller hurtigst muligt derefter. Staben består p.t. af 10 medarbejdere fordelt på en række forskellige funktioner: Sekretariat, Økonomi, Web/intranet, Arbejdsmiljø og HR. AC-stillingen er placeret i Sekretariatet, der i forvejen bemandes af tre AC ere. Som AC-fuldmægtig i Staben Land, By Kultur vil dine arbejdsopgaver bl.a. omf også på tværs af flere chefområder og forvaltninger Udføre diverse administrative ad hoc-opgaver Din profil: Du har en relevant uddannelse på akademisk niveau Du har gerne erfaring fra det offentlige
Holmstrupgård søger AC-medarbejder til IT og Kvalitet
Holmstrupgård Administrationen
Østjylland
På Holmstrupgård søger vi en velstruktureret og selvstændig AC-medarbejder med erfaring fra IT og kvalitetsarbejde, som selvstændigt kan bistå afdelingslederne for IT og Kvalitet med fokus på øget digitalisering og standardisering af rutiner og funktioner både i behandling og i administration.IT er et fokuspunkt i vores nye virksomhedsplan for 2017-18, og du skal derfor i samarbejde med områdeledelsen være med til at omsætte mål og planer i virksomhedsplanen til at blive virkeliggjort som del af den daglige opgaveløsning på Holmstrupgård.Med det nye socialtilsyn er der blevet øget krav til dokumentation af det daglige behandlingsarbejde. Du bliver derfor en del af kvalitetsgruppen, hvor du skal forestå den administrative del af kvalitetsarbejdet
Danske Regioner søger en stærk og erfaren AC medarbejder til Center for Sundhed og Sociale indsatser
Center for Sundhed og Sociale indsatser
Storkøbenhavn
Vil du være med til at sætte den politiske dagsorden inden for sundhedsvæsenet? Og har du lyst at være med til at skabe en bedre behandling i morgen end i dag? Så er det måske noget for dig at være en del af Center for Sundhed og Sociale indsatser (SUS). Her får du brug for både politisk tæft, skarp analyse, stærk fornemmelse for samarbejde og evnen til at skabe et godt projekt. ArbejdspladsenDanske Regioner er interesseorganisation for de fem regioner. Vi har en vigtig funktion med at udvikle politik og finde løsninger på sundhedsvæsenets udfordringer. Det gør vi sammen med regionerne. Du ansættes i Center for Sundhed og Sociale indsatser. OpgaverDu bliver en del af Team Kvalitet og Forskning. Du skal sætte dig ind i regionernes arbejde og
AC-fuldmægtig søges til det Frie Forskningsråds Sekretariat
Det Frie Forskningsråds sekretariat - Odense
Fyn
Styrelsen for Forskning og Uddannelse søger en AC-fuldmægtig til Sekretariatet for Det Frie Forskningsråd til varetagelse af forskningsfaglige rådgivningssager og internationale samarbejder. Om stillingen Sekretariatet betjener Det Frie Forskningsråd (DFF). DFF modtager årligt 3.000-4.000 ansøgninger om forskningsmidler - drevet af forskernes frie initiativ og inden for alle forskningsfelter. DFF bevilger årligt ca. 1 milliard kroner til fri forskning i Danmark. Som AC-fuldmægtig deltager du i kontorets forskningsadministrative opgaver i forbindelse med DFFs fondsfunktion. En af DFF´s hovedopgaver er bl.a. at yde forskningsfaglig rådgivning til Uddannelses- og Forskningsministeriet, forskningsinstitutioner, fonde mv. DFF deltager endvidere
En stilling som AC-fuldmægtig og en stilling som barselsvikar for en AC-fuldmægtig til rekruttering og fagfælle bedømmelse af professorer og lektorer
Fakultetsservice (SUND)
Storkøbenhavn
Afdelingen for Forskning og Innovation (F&I) ønsker at besætte to stillinger. Den ene stilling som AC-fuldmægtig og den anden som barselsvikar for en AC-fuldmægtig. Til begge stillinger søger vi en velformuleret og effektiv medarbejder til rekruttering og fagfælle bedømmelse af professorer og lektorer på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. F&I er en velfungerende afdeling bestående af 35 medarbejdere. Vi lægger vægt på at være kendt som en kundeorienteret, effektiv og fagligt dygtig administration. F&I sikrer de administrative rammer for forskerkarriere, herunder rekruttering og fagfælle bedømmelse af lektorer og professorer; forskeruddannelse; og assistance vedrørende ansøgninger om ekstern forskningsfinansiering. Derudover
Uddannelseskoordinerende yngre læge i Almen medicin i Region Midtjylland (DYNAMU)
Koncern HR, Sundhedsuddannelse
Midtjylland
Er du den nye DYNAMU, der er parat til at varetage en vigtig funktion inden for specialet Almen medicin for Region Midtjyllands midterste del fra 1. april 2017? Som DYNAMU bliver du en del af en dynamisk gruppe på 11 personer, der arbejder målrettet for at forbedre uddannelsen for de almen medicinske uddannelsessøgende læger i Region Midtjylland. Gruppen består af tre DYNAMUer og otte AMUer hvoraf tre også er Postgraduate Kliniske Lektorer. Den uddannelseskoordinerende yngre læge skal, i samarbejde med de almen medicinske uddannelseskoordinatorer, udvikle den lægelige videreuddannelse i specialet almen medicin i Region Midtjylland jf. gældende bestemmelser og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Det Regionale Råd, DSAM, Det speciale specifikke
Erfaren controller med forretningsforståelse til Københavns Ejendomme & Indkøb
Økonomiforvaltningen
Storkøbenhavn
Erfaren controller med forretningsforståelse til Københavns Ejendomme & Indkøb Vil du gerne fortsætte din karriere som controller i Københavns Kommunes koncernenhed for ejendomsdrift og service og kommunale indkøb? Vil du være med til at sikre, udvikle og optimere drift og styring i en stor kommunal serviceorganisation i kraftig udvikling? Og er du skarp til tal og god til at bruge og formidle dem aktivt i tale og på skrift? Så er du måske vores nye controller i Københavns Ejendomme Indkøb.Københavns Ejendomme Indkøb søger (erfaren) controller med forretningsforståelse Du bliver en del af en økonomiafdeling, som lægger afgørende vægt på, at der er styr på basisøkonomien, samtidig med at vi understøtter Københavns Ejendomme Indkøbs udvikling
Uddannelseskoordinator i Almen medicin i Region Midtjylland (AMU)
Koncern HR, Sundhedsuddannelse
Midtjylland
Er du den nye Uddannelseskoordinator, der er parat til at varetage en vigtig funktion inden for specialet Almen medicin for Region Midtjylland i området der dækker kommunerne Randers, Favrskov og Norddjurs fra 1. april 2017? Som Uddannelseskoordinator bliver du en del af en dynamisk gruppe på 11 personer, der arbejder målrettet for at forbedre uddannelsen for de almen medicinske uddannelsessøgende læger i Region Midtjylland. Gruppen består af tre DYNAMUer og otte AMUer hvoraf tre også er Postgraduate Kliniske Lektorer. Uddannelseskoordinatoren skal, i samarbejde med de almen medicinske Postgraduate kliniske lektorer og DYNAMUer udvikle den lægelige videreuddannelse i specialet almen medicin i Region Midtjylland jf. gældende bestemmelser og vejledninger
AC-fuldmægtig til team Uddannelse og Kvalitet
Syddansk Universitet
Fyn
Det Humanistiske Fakultetssekretariat ved Campus Odense søger en AC-fuldmægtig til at indgå i et af vore tre teams; Uddannelse og Kvalitet. Opgaverne er især relaterede til legalitetstjek af studieordninger, kvalitetssikring og uddannelsesudvikling samt en række løbende driftsopgaver, der relaterer sig til servicering af Humanioras Uddannelsesråd, studieledere og studienævn. Du skal: - have arbejdet professionelt med studieordninger eller studieadministrative regler - have erfaring fra det universitære område - være omhyggelig, detailorienteret og systematisk. Det er en fordel, hvis: - du kender til humaniora eller til SDU - du er bredt uddannelsespolitisk orienteret - du er hurtig til at sætte dig ind i - og huske - nye regler, procedurer og
AC-fuldmægtig (barselsvikariat)
Syddansk Universitet
Fyn
Brænder du for at lave ledelsesinformation? Og har du skarpe evner for at kombinere data fra forskellige kilder, fremhæve de vigtigste informationer, og formidle viden, så er du måske vores nye barselsvikar for en AC-Fuldmægtig i afdelingen Analyse og Kvalitet i Studieservice på Syddansk Universitet. Analyse og Kvalitet varetager en central rolle i SDUs arbejde med uddannelseskvalitet og ledelsesinformation. Vi udarbejder analyser, nøgletal og ledelsesinformation i forhold til universitetets uddannelser og studerende for og i tæt samarbejde med universitetets mange enheder. Afdelingen vil desuden være en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med SDUs geninstitutionsakkreditering i 2020. Dine opgaver: Ledelsesbetjening på forskellige niveauer.
AC-fuldmægtig til SDUs iværksættermiljø
Syddansk Universitet
Fyn
SDU Research and Innovation Organisation søger med tiltrædelse snarest muligt en AC-fuldmægtig til iværksætterområdet. Stillingens indhold: Som forretningsudvikler i SDU Cortex Lab skal du: - Stå for koordinering og planlægning af aktiviteter for miljøets iværksættere, primært workshops og events - Være ansvarlig for en række faste events - herunder også det ugentlige netværksskabende event community breakfast - Bidrage i den daglige support af iværksætterne, herunder udvikling af tilbud og koncepter - Procesvejledning og individuel sparring - Sikre, at nye studerende får en god introduktion til miljøet og bidrager til kulturen - Være synlig i undervisningen og sikre overgangen fra undervisning til aktiviteter i SDU Cortex Lab - Udbygge netværket
Academic Officer/AC-fuldmægtig
Copenhagen Business School
Storkøbenhavn
Vi søger en AC-fuldmægtig fra 1. marts til kandidatoptaget på CBS. Vi er Student Affairs, en del af Studieadministrationen på CBS, og vi arbejder med optagelse, SU, valgfag samt vejledning og information til alle CBS fuldtidsstuderende. I Student Affairs har vi travlt, især op til ansøgningsfrister eller til store arrangementer, men vi lægger vægt på løbende udvikling af vores drift. I Team Graduate Admission forventer vi at skulle behandle ansøgninger fra mere end 8.000 ansøgere (heraf over 5.000 internationale) til vores kandidatuddannelser ved optaget 2017. Vi forventer, at arbejdsopgaverne er behandling af ansøgninger til vores kandidatuddannelsenløbende udvikling af sagsgange og procedurer på kandidatoptagelsen Vi ønsker os en kollega,
TORS søger AC-fuldmægtig til barselsvikariat
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
Storkøbenhavn
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) på Københavns Universitet søger en AC-fuldmægtig (barselsvikar) til eksamensplanlægning og koordination Vi søger en medarbejder til eksamensteamet på ToRS, da vores kollega går på barsel. Stillingen ønskes besat på halv tid snarest muligt og på fuld tid i en tidsbegrænset periode på mindst 9 måneder fra d. 1. april 2017. Som vores kommende kollega vil du blive en del af et team på fire medarbejdere. Eksamensteamet har det primære ansvar for planlægning af alle de eksamener, der hvert år gennemføres af studerende på de 29 forskellige uddannelser, som ToRS huser. Arbejdet sker i tæt samarbejde med uddannelseskoordinatorer og den øvrige studieadministration. Arbejdsområde Vores kommende medarbejder
2 Budget- og aktivitetskonsulenter
Staben, Holstebro
Vestjylland
Hvis du brænder for at blive en del af et team, hvor dine kompetencer vil blive efterspurgt og udfordret, og hvor der er gode muligheder for udvikling bør du søge en af de ledige stillinger som AC-medarbejder i Staben. Hospitalsenheden Vest udgør hospitalerne i Midt- og Vestjylland, som om små 3 år skal flytte sammen i DNV Gødstrup, hvilket sammen med mange andre spændende opgaver er med til at sætte sit præg på hverdagen i en Hospitalsenhed der dækker knap 300.000 borgere og har et budget på ca. 2,2 mia. kr. Stillingerne indgår i Budget- og aktivitetsafsnittet i Stabens Økonomifunktion, som har ansvaret for udarbejdelse af nøgletal, ledelsesinformation, udgifts- og aktivitetsbudgetter, opfølgninger, regnskaber, økonomiske analyser mm. Afsnittet
AC-medarbejder til Aarhus University Library 883199
Aarhus Universitet
Østjylland
Aarhus University Library søger pr. 1. marts 2017 eller snarest derefter en AC-medarbejder med viden om og interesse for ledelsesrapportering, forskningsregistrering i PURE, webformidling og systemarbejde. Du vil indgå i en central funktion på tværs af universitetets fire fakulteter omkring formidlings-, analyse- og driftsopgaver relateret til PURE, universitetets forskningsregistreringssystem. Dine opgaver vil være forankret i AU Librarys tværgående driftsgruppe Scholarly Publications, der bl.a. beskæftiger sig med etablering og formidling af best practice for forskningsregistrering på AU og med analyser af forskningsoutput og leverancer af ledelsesinformation på basis heraf. Du skal: • Bidrage til implementering af nye features og processer
Webkoordinator (AC-fuldmægtig) til Studieservice
Syddansk Universitet
Fyn
Vi søger en webkoordinator til at sikre overensstemmelse mellem afdelingens webindsatser og universitetets onlinestrategi. Webindsatserne er ledelsesmæssigt forankret ved en af Studieservices afdelingsledere, som er overordnet ansvarlig og som du vil referere til samt være i tæt samarbejde med. Webkoordinatoren skal være med til at løfte og understøtte drift- og projektopgaver i Studieservice i relation til primært www.sdu.dk. Webkoordinatoren er en dedikeret webkyndig ressource med solide online kompetencer og webkommunikativ indsigt, der kan være med til at samle webbehov internt i Studieservice og ikke mindst har overblik på tværs af organisationen. Dine primære opgaver som Webkoordinator er at: sikre alignment mellem det centrale og det
AC-medarbejder til Center for jernbane
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Storkøbenhavn
En af vores gode kollegaer har søgt nye udfordringer, og vi søger derfor forstærkning til vores team, der arbejder med uddannelser og personcertificering inden for jernbaneområdet. Dine opgaver Dine arbejdsopgaver er at deltage i den løbende sagsbehandling og videreudvikle det interne arbejde i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden for området. De konkrete opgaver vil blandt andet være: • Implementering af fælleseuropæisk lovgivning • Godkendelse af virksomhedsrettede uddannelsesplaner • Varetagelse af en tæt kontakt til virksomheder og relevante myndigheder og institutioner • Deltagelse i det regelforberedende arbejde i EU-regi • Deltagelse i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med branchens virksomheder Fagligt
AC-medarbejder til Enhed for kvalitet, patientforløb og patientinddragelse
Kvalitetsafdelingen
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Vi søger 2 ambitiøse og engagerede ACere, der brænder forkvalitetsarbejdet og for at skabe sammenhængende patientforløb, både internt påhospitalet og på tværs af sektorer. Du er udviklingsorienteret, skarp påanalyser og kan se det store billede. Du kan koordinere udviklingsforløb ogskabe fremdrift i et tværfagligt og tværsektorielt felt med mange muligheder oginteressenter. Du kommer til at arbejde med de mest spændende dagsordener isundhedsvæsnet lige nu; det nye nationale kvalitetsprogram, patientinddragelseog PRO-data, sundhedsaftalen, udvikling af nye samarbejdsformer med primærsektor,datadrevne forbedringsprojekter og implementering af sundhedsplatformen. ACer til det tværsektorielle samarbejde (barselsvikariat) Omdrejningspunktet er
Geofaglig AC-medarbejder til optimering og kvalificering af dataprocesser
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Storkøbenhavn
Vi søger en kollega, som vil være med til at udvikle morgendagens løsninger til anvendelse af geografiske data Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er en drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi går efter de løsninger, der giver størst nytte i samfundet og har fokus på at udvikle data og datainfrastruktur, der kan effektivisere den offentlige sektor og skabe økonomisk vækst. Styrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Den moderne kortlægning er inde i en rivende udvikling med fokus på hel eller delvis automatisering af kortproduktion og visualisering af data til digitale løsninger. Nye datatyper som f.eks. satellitdata og LIDAR blander
Fuldmægtig til Mediekontoret i Slots- og Kulturstyrelsen - Lokalteam
Slots- og Kulturstyrelsen
Storkøbenhavn
I Mediekontorets lokalteam søger vi en ny kollega til sagsbehandling, sekretariatsbetjening og tilskudsadministration m.v. som led I administrationen af lovgivningen på medieområdet - herunder særligt vores sekretariatsfunktion for Radio- og tv-nævnet. Om jobbet Mediekontorets opgaver består i: Sekretariatsbetjening af Radio- og tv-nævnet og MedienævnetAdministration af mediestøtten til trykte, digitale og elektroniske medierProjekter, f.eks. vedrørende digital radioFaglig rådgivning af departement og ministerRapportering om medieudviklingen i DanmarkInternationale opgaver Kontoret er organiseret i fire teams, og du vil blive tilknyttet vores lokalteam, hvor I vil være fire kolleger samt en student, der varetager opgaver vedrørende ikke-kommerciel
Fuldmægtig til Mediekontoret i Slots- og Kulturstyrelsen - Landsteam
Slots- og Kulturstyrelsen
Storkøbenhavn
I Mediekontorets landsteam søger vi en ny kollega til sagsbehandling, sekretariatsbetjening og departements- og ministerbetjening m.v. som led i administrationen af lovgivningen på medieområdet - herunder særligt vores sekretariatsfunktion for Radio- og tv-nævnet. Om jobbet Mediekontorets opgaver består i: Sekretariatsbetjening af Radio- og tv-nævnet og MedienævnetAdministration af mediestøtten til trykte, digitale og elektroniske medierProjekter, f.eks. vedrørende digital radioFaglig rådgivning af departement og ministerRapportering om medieudviklingen I DanmarkInternationale opgaver Kontoret er organiseret i fire teams, og du vil blive tilknyttet vores landsteam, hvor vi er fem kolleger samt en student, der sammen varetager opgaver vedrørende
Beredskabsofficer eller akademisk medarbejder - Genopslag
Beredskabsstyrelsen
Storkøbenhavn
Vi søger en engageret og teknisk interesseret beredskabsofficer eller akademisk medarbejder med beredskabsfaglig indsigt, som har lyst til at få indflydelse på løsningen af styrelsens operative opgaver, materiel og køretøjer Stillingen kan, hvis du er officer besættes på sektionslederniveau eller på fuldmægtigniveau, hvis du er akademiker. Nationalt Beredskab har en central rolle i Beredskabsstyrelsens beredskab. Dine arbejdsopgaver vil blive bredt sammensat inden for kontorets arbejdsområder, der bl.a. omfa. ledelse af større nationale indsatser og deltagelse i den nationale operative stab (NOST) •Anskaffelse af materiel og køretøjer til Beredskabsstyrelsen, herunder indgåelse af rammeaftaler mv. for det kommunale og statslige redningsberedskab
Postdoc in RNA Bioinformatics
Københavns Universitet
Storkøbenhavn
At Center for non-coding RNA in Technology and Health (RTH), (http://rth.dk) at Department of Veterinary Clinical and Animal Sciences, Faculty of Health and Medical Sciences at University of Copenhagen a position as Postdoc in RNA Bioinformatics is available from 1 March 2017 or as soon as possible thereafter. The position will be for one year with the possibility of extension. You will be a hard-working team player and a key person in the group and project essential for obtaining successful results. The Postdoc position is part of the Indo-Danish NeuroStem project, which aims to discover RNA mediated regulation in neurodegeneration through stem cell models. The Postdoc will be interacting closely with the Group for Stem Cells and Embryology.
PhD fellowship in Bioinformatics
Københavns Universitet
Storkøbenhavn
Center for non-coding RNA in Technology and Health (RTH) (http://rth.dk) at Department of Veterinary Clinical and Animal Sciences, Faculty of Health and Medical Sciences at University of Copenhagen is offering a PhD fellowship in Bioinformatics to commence on 1 March 2017 or as soon as possible thereafter. The position is limited to three years. We are looking for an enthusiastic person to join our team. You will be a hard-working team player and a key person in the group and project essential for obtaining successful results. The PhD position is part of the Stem Cell Center of Excellence in Neurology, BrainStem (http://brainstem.dk) and the PhD student will be interacting closely with the Group for Stem Cells and Embryology. BrainStem is supported
AC-Konsulent med økonomisk forståelse til Sekretariatet i Miljø og Teknik
Randers Kommune
Østjylland
Vi søger en ny kollega med økonomisk forståelse og skarp analytisk sans. I Sekretariatet for Miljø og Teknik varetager vi en lang række opgaver, hvoraf mange kræver økonomisk forståelse. Vi analyserer regnskaber og følger op på økonomi i mange forskellige kontekster. Vi køber og sælger jord og ejendomme. Derfor er det vigtigt for os, at du har en veludviklet økonomisk forståelse. Vores sager er typisk komplekse med mange hensyn og mange samarbejdspartnere. Derfor skal du kunne analysere komplekse problemstillinger og finde løsninger i dialog med interne og eksterne samarbejdspartnere. Du skal kunne kommunikere tydeligt på skrift og i tale. Du skal have sans for detaljer og blik for de større perspektiver. Vores nye kollega skal være en integreret

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra acjobbet.dk

1 klik og du har overblikket over alle ACer job
Søger du arbejde som ACer? Så er du kommet til det rette site. På acjobbet.dk, er vi specialiserede i ACer job.
Din vej til jobmarkedet som AC specialist...
Søger du job som AC specialist? Så er du kommet til det rette sted. På acjobbet.dk, er vi eksperter i AC specialist job.
Aldrig har det været lettere at få job som AC kommune
Søger du arbejde som AC kommune? Så er du kommet til det rette sted. På acjobbet.dk, er vi specialiserede i AC kommune job.
Få jobbet som AC fuldmægtig før alle andre
Søger du arbejde som AC fuldmægtig? Så er du kommet til det rette sted. På acjobbet.dk, er vi specialiserede i AC fuldmægtig job.

Ofir banner